พิมพ์คำค้นหา : 
  1. นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 เมืองเลยเกมส์ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์
  2. ล้างทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์
  3. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่สตรีที่ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สู่การแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
  4. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
  5. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมคณะเยี่ยมผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งประจำปีงบประมาณ 2566

เมนูหลัก