พิมพ์คำค้นหา : 

ติดต่อเรา

Gallery_detail
Youtube


สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0-4460-2345 โทรสาร 0-4461-1396
https://www.buriramcity.go.th

ช่องทางอีเมล์แอดเดรส (e-Mail)
สารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
แจ้งข้อมูลทั่วไป-ร้องเรียน : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก