พิมพ์คำค้นหา : 

คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามมาตรา 73 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565
ตัวอย่าง 005999/2565
ตัวอย่าง 2 พฤษภาคม 2565
Drag and drop files here or Browse

เมนูหลัก