พิมพ์คำค้นหา : 
  1. ประกาศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีก ประจำปีงบประมาณ 2566
  2. การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา กีฬาต้านภัยยาเสพติด บุรีราษฎร์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
  3. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  4. พิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  5. โครงการสนับสนุนทักษะทางวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เมนูหลัก