พิมพ์คำค้นหา : 
  1. โครงการค้นหาลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการลวดลายผ้าไทย อัตลักษณ์แห่งความภูมิใจ จังหวัดบุรีรัมย์
  2. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานพนักงานครูและคณะบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
  3. โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเข็มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มอบบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุง/ซ่อมแซมให้กับผู้สูงอายุ ในชุมชนบุลำดวนใต้ จำนวน 1 หลัง
  5. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เมนูหลัก