พิมพ์คำค้นหา : 
  1. ตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงสัมผัสเชื้อเชิงรุก ให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง
  2. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์และประชาชน ที่มาตรวจคัดกรอง และตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์
  3. เก็บกิ่งไม้ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  4. รับเกียรติบัตรผู้ประกอบคุณงามความดีด้วยการเสียสละเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย
  5. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก