พิมพ์คำค้นหา : 

คำคม KM

Gallery_detail
Youtube

ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 (รวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเกี่ยวกับ "ความดี", 2550)

A person who graduated yesterday and stops studying today is uneducated tomorrow - คนที่จบการศึกษาเมื่อวานนี้ และหยุดเรียนรู้ในวันนี้ ย่อมโง่เขลาในวันพรุ่งนี้

(http://www.12manage.com/quotes_ki.html)

การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกระบวนการทางปัญญาที่นำไปสู่ปัญญาร่วม (collective wisdom) ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ประเวศ  วะสี

(การจัดการความรู้ : กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข, 2548)

คลังเก็บความรู้สามารถช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมในการทำงานขององค์กรได้

(การจัดการความรู้ : เทคนิคในการแปรความรู้สู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน, 2542)

มองปัญหา ให้เหมือนกับ “เม็ดทราย” ถึงจะเยอะมากมาย แต่ทรายก็เล็กแค่ “นิดเดียว”

(http://www.คำคมโดนๆ.net/)

 

เมนูหลัก