สามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้ที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่โทรศัพท์ หมายเลข 04460234 ต่อ 204 

หน้าที่ 1 จาก 19

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook)

e-Service