.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด กองการศึกษา ดังนี้
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) และจะดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น... Read More...

รับโอนพนักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3  จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดพร้อมยื่นเอกสารที่เกียวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน... Read More...

เลื่อนการรับสมัครและสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ ๗ ได้ประกาศรับสมัครและสถานที่รับสมัครคัดเลือกตั้งแต่... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ๖

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ ๖ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๖)  ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๙ สิงหา... Read More...

Previous
Next
  • รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

  • รับโอนพนักงานเทศบาล

  • เลื่อนการรับสมัครและสถานที่รับสมั

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ๖

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัด

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up