.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 อัตรา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา แทนอัตราตำแหน่งที่ว่าง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) จำนวน 2 อัต... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  และ ตำแหน่ง ภารโรง
รายละเอียดเพิ่มเติม 
- Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และภารโรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และภารโรง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
1. ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี)
2. ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)
กำหนดวันเวลา และสถานที่ดำเนินการส... Read More...

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา ดังนี้
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง ภารโรง จำ... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Read More...

Previous
Next
 • รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเล

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และภารโรง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ

 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำ

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up