.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

เลื่อนการรับสมัครและสถานที่รับสมัครคัดเลือก

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ ๗ ได้ประกาศรับสมัครและสถานที่รับสมัครคัดเลือกตั้งแต่... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ๖

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ ๖ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๖)  ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๙ สิงหา... Read More...

รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ ๖

รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ ๖

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ ๖ (นักบริหารงานสาธารณสุข ๖) กำหนดรับสมัคร ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวั... Read More...

รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๗

รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๗

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗) กำหนดรับสมัคร ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในวันเวลาราชการ ติดต่อ งานการเ... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน / คนงานประจำรถขยะ / พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียดเพิ่มเติม
- Read More...

Previous
Next
 • เลื่อนการรับสมัครและสถานที่รับสมั

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ๖

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัด

 • รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ ๖

  รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่

 • รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ๗

  รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำ

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up