joomla slicebox 3d image slider
ค้นหาในเว็บ :
รับมอบเกียรติบัตรประเภท หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รับมอบเกียรติบัตรประเภท หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การต่อต้านการค้ามนุษย์ บูรณาการร่วมกับงานวันเยาวชนไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 ภายใต้ชื่องาน "ลูกหลานบุรีรัมย์ รวมพลัง สร้างสรรค์สังคม" ณ หอประชุมโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากการค้ามนุษย์และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
อ่านเพิ่มเติม
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2558

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเจตน์สฤษฎิ์ กีรติมาศ นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรี นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาล นายธนะวรรธณ์ อัครวงศ์ฐากูร ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์กลุ่มรักบุรีรัมย์ยูไนเต็ด หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ่านเพิ่มเติม
 ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก (ชั้น 2) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ประธานสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขานุการสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมสัญจรสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3/2558
อ่านเพิ่มเติม
ชวนเพื่อนปั่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Buriram Car Free Day 2015)

ชวนเพื่อนปั่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Buriram Car Free Day 2015)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการ"ชวนเพื่อนปั่นเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม"(Buriram Car Free Day 2015)
อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์

กิจกรรมวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 258 นายเจตน์สฤษฎิ์ กีรติมาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม "วันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ามหาราชานุสรณ์" ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนราชการ สถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่ Facebook

facebook likebox joomla module

แนะนำเทศบาล

Miracle of Buriram

บุรีรัมย์ เมืองต้องห้าม..พลาด

เมืองปราสาทสองยุค

Development by BURIRAM MUNICIPALITY, Copy Right 2015
Buriram Municipality Office Address: 9 Romburi Muang Buriram 31000 Tel. 044602345 / Fax 044611396
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec