.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแห่นง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแห่นง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดรับสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา แทนอัตราตำแหน่งที่ว่าง โรงเ... Read More...

รับสม้ครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗

รับสม้ครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล
ตำแหน่งที่รับสม้คร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 มกร... Read More...

รับโอน (ย้ายพนักงานเทศบาล) จำนวน ๑๐ อัตรา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ระดับ 7 กองคลัง)  จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (หัวหน้าฝ่ายการโยธา... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส)  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) เทศบ... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)
รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More...

Previous
Next
 • รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแห่นง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2 อัตรา

  รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแห่นง รองผู้

 • รับสม้ครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๗

  รับสม้ครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแห

 • รับโอน (ย้ายพนักงานเทศบาล) จำนวน ๑๐ อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำ

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up