joomla slicebox 3d image slider
ค้นหาในเว็บ :
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมีหัวข้อ "คุณธรรมและจริยธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสำหรับข้าราชการ" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 4
อ่านเพิ่มเติม
การแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

การแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

<pเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ "ปฐมวัยเกมส์ 2558"
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมคลินิกกีฬาฟุตบอล

กิจกรรมคลินิกกีฬาฟุตบอล

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม"คลินิกกีฬาฟุตบอล" ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายประพัน ไพรอังกูร ผู้อำนวยการกองกลาง กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธาน และนางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ่านเพิ่มเติม
รณรงค์ควบคุมเพาะพันธุ์แหล่งยุงลายในชุมชนและสถานศึกษา

รณรงค์ควบคุมเพาะพันธุ์แหล่งยุงลายในชุมชนและสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ออกรณรงค์ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยกระจายอยู่ทุกชุมชนและทุกสถานศึกษา จึงขอความร่วมมือประชาชนได้ช่วยกันควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลัก 5ป1ข
อ่านเพิ่มเติม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายเจตน์สฤษฎิ์ กีรติมาศ นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธีเปิด

ร่วมพิธีเปิด "มหกรรม ชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิด "มหกรรม ชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์" โดยมี นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่ Facebook

facebook likebox joomla module
Development by BURIRAM MUNICIPALITY, Copy Right 2015
Buriram Municipality Office Address: 9 Romburi Muang Buriram 31000 Tel. 044602345 / Fax 044611396
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec