.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษา ดังนี้
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
- ตำแหน่ง ภารโรง จำ... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- Read More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งคนงานและคนงานประจำรถขยะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งคนงานและคนงานประจำรถขยะ

ตาที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน และคนงานประจำรถขยะ   เทศบาลเมืองบุรีรัม... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 
1. ตำแหน่ง คนงาน
2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิท... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 7

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)

กำหนดการคัดเลือกและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีสัมภาษณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็... Read More...

Previous
Next
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ 7

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งคนงานและคนงานประจำรถขยะ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 7

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up