.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน / คนงานประจำรถขยะ / พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียดเพิ่มเติม
- Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน / คนงานประจำรถขยะ / พนักงานขับรถยนต์  และให้ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รายละเอียดเ... Read More...

รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา

รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประเภท
1.พนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง
1.1 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 4 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา
2. พน... Read More...

รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา ติดต่อยื่นคำร้องพร้อมทะเบียนประวัติฯ และเอกสารที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  โทรศัพท์ 044602345 ต่อ 102
Read More...

รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง

รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งภารโรง โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" จำนวน 1 อัตรา 

... Read More...
Previous
Next
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานจ้าง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ตำ

 • รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา

  รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา

 • รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าหน

 • รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง

  รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up