.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส)  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) เทศบ... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)
รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ 6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ 6

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ 6 (นักบริหารงานสาธารณสุข 6)
รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
- ตำแหน่ง ผู้่ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- ตำแหน่ง ภารโรง 
โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ในว... Read More...

รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส) จำนวน 1 อัตรา ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์็ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2557 Read More...

Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำ

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและส่งเสริมอนามัย ระดับ 6

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือ

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเล

  • รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่ว

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up