.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
- ตำแหน่ง ผู้่ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- ตำแหน่ง ภารโรง 
โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2557 ในว... Read More...

รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส) จำนวน 1 อัตรา ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์็ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2557 Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
รายละเอียดเพิ่มเติม... Read More...

รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด กองการศึกษา ดังนี้
ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
... Read More...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ระดับ 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) และจะดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น... Read More...

Previous
Next
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเล

  • รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่ว

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

  • รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up