พิมพ์คำค้นหา : 
  1. การประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
  2. เข้าพ่นยาฆ่าเชื้อที่ โรงน้ำแข็งชุมชนวัดอิสาณ เป็นมาตรการเพื่อควมคุมป้องกันโรคโควิด-19
  3. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมซักซ้อมการปฎิบัติงานควบคุมป้องกันโรคโควิด - 19 ณ ศูนย์คัดกรองโควิด - 19 ประจำชุมชนเทศบาล
  4. เตรียมสถานที่จัดตั้งสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนด Local Quarantine (LQ) ณ ศาลาประชาคม จังหวัดบุรีรัมย์
  5. ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เตีรยมความความพร้อมในการจัดตั้งสถานที่กักกันสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19

เมนูหลัก