พิมพ์คำค้นหา : 

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็พนักงานจ้าง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภท พนักงานงานจ้าง
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก