พิมพ์คำค้นหา : 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

Gallery_detail
Youtube

ท่านสามารถกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1.
ดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามความพึงพอใจ
และส่งแบบสำรวจกลับไปตามที่อยู่ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ๙ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
/หรือส่งทางโทรสารหมายเลข 044611396
/หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ช่องทางที่ 2. กรอกแบบสอบถามออนไลน์ คลิกที่นี่

 

เมนูหลัก