พิมพ์คำค้นหา : 

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ 2565 นางวัฒนา แสงประโคน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
 5. ซื้อเคเบิ้ลล๊อค SOLEX จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๐๑ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อชุดรีโมตแอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อถ่าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อแฟลสไดร์ ๑๖ จิกต์ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำำ​ ขนาด​ 6​ ล้อ​ 6​ ตัน
 13. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย​ ขนาด​ 6​ตัน​ 6​ ล้อ
 14. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถแบคโฮร์ ทะเบียน ตค ๒๑๔๐ บร. ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
 19. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมแผงควบคุมวงจรปั้มน้ำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก