พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ ไตรคามสิทธิศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อหมึกเลเซอร์ Brother TN-๒๒๘๐/HL-๒๒๔๐D/๒๒๕๐D จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุจัดกิจกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อรางปลั๊กไฟ ขนาด ๒.๕ วัตต์ จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม U.H.T รสจืด สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ ไตรคามสิทธิศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขนจ ๘๒๖ บร. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๑-๗๕๖๕ บร. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ รายการ โรงเรียนเทศบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อหมึกเลเซอร์ XEROX-FOR-P๒๒๕/M๒๒๕/P๒๖๕/M๒๖๕ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างปะยางรถขุดตัก ทะเบียน ตฒ ๒๔๐๒ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างทำป้ายจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างปะยางยางรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๒-๐๑๕๓ บร. ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก