ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเกาะกลางถนนนิวาศ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice2108256203.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ62 kB98