ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

Gallery_detail
Youtube

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (tableprice22072562_03.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ61 kB555

เมนูหลัก