ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

Gallery_detail
Youtube

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (tableprice22072562_02.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ61 kB524

เมนูหลัก