พิมพ์คำค้นหา : 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ป.ป.ช. โครงการจัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติงานรักษาความสะอาด

Gallery_detail
Youtube

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ/จ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (tableprice22072562_01.pdf)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ165 kB1309

เมนูหลัก