ประมูลจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E2/2559

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ฐานรากแบบแผ่) โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 11.00 ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่งานพัสดุ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 044602345 ต่อ 501 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กศ. E2/2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558

e-Service