สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 89 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

e-Service