สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 \"อิสาณธีรวิทยาคาร\" จำนวน 197 รายการ  (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

e-Service