สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 1 รายการ (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558)

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

e-Service