พิมพ์คำค้นหา : 

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา
     1.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป
     2.1 ตำแหน่ง นักการ จำนวน 2 อัตรา
     2.2 ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 5 อัตรา
     2.3 ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา 

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

สอบประเมินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก