พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

Gallery_detail
Youtube

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง ผู้บริหารของเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที 10 พฤศจิกายน 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล 

เมนูหลัก