พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ตารางสอบและสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

เมนูหลัก