พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก