พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก