พิมพ์คำค้นหา : 

รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลและข้าราชการครู อันดับ คศ.1 จำนวน 9 อัตรา

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลและข้าราชการครู อันดับ คศ.1 จำนวน 9 อัตรา สาขาวิชาเอกดังนี้

1. วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
4. วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
5. วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
7. วิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทร. 044602345 ต่อ 501-502

เมนูหลัก