พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Gallery_detail
Youtube

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศและให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เมนูหลัก