พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

Gallery_detail
Youtube

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  นั้น  ขณะนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

เมนูหลัก