พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
ตำแหน่ง ภารโรง  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559


รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศรายชื่อ 

เมนูหลัก