พิมพ์คำค้นหา : 

สรุปสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560

Gallery_detail
Youtube

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอรายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2560)

เมนูหลัก