พิมพ์คำค้นหา : 

องค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก

Gallery_detail
Youtube

โล่เกียรติคุณ องค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมนูหลัก