พิมพ์คำค้นหา : 

ประชุมประชาคมเมืองเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

Gallery_detail
Youtube

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

โดยมี นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายแพ เดชพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายธนะวรรธณ์ อัครวงศ์ฐากูร ประธานสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ กลุ่มรักบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)และกรรมการชุมชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก