พิมพ์คำค้นหา : 

ประชุมประชาคมพื้นที่ ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์

Gallery_detail
Youtube

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมประชาคมพื้นที่ ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาศักยภาพ ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก