พิมพ์คำค้นหา : 

สรุปสาระการประชุม ครั้งที่ 01/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560

Gallery_detail
Youtube

สรุปสาระการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและหัวส่วนการงาน ครั้งที่ 01/2560
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมสภา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียด

เมนูหลัก