พิมพ์คำค้นหา : 

สรุปสาระการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559

Gallery_detail
Youtube

สรุปสาระการประชุมประจำเดือน ผู้บริหารและหัวส่วนการงาน ครั้งที่ 10/2559
วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมสภา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียด

เมนูหลัก