พิมพ์คำค้นหา : 

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

Gallery_detail
Youtube

สภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

- หนังสือเชิญประชุม  

เมนูหลัก