Up

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจำปี 2561

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการต่อการให้บริการ ประจำปี 2561
File Size:
41.94 MB
Date:
20 พฤศจิกายน 2561
Downloads:
161 x

รายเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ห้องโถง ชั้น 1 ตู้ที่ 1 ชั้นที่ 1  สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 044602345 ต่อ 601

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
 
 
Powered by Phoca Download