ตามประกาศฉบับที่ 1 (254/2562) ลงวันที่ 1 กันยายน 2562 (11.00 น.) แจ้งพายุระดับ 2 (ดีเปรสชั่น) บริเวณจีนใต้ตอนบนมีจุดศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของเกาะไหหลำ คาดว่าในช่วง 2-3 กันยายน 2562 จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย ในช่วงวันที่ 2-4 กันยายน 2562 ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

ข้อมูล : กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ 
โทร 044666556-9