ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา 

ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกจะต้องติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ ชั้น 3 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

       

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก.pdf)ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก.pdf8186 kB202