.:: สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044602345 โทรสาร 044611396 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ::.

ค้นหาในเว็บ :

บุคลากรงานทะเบียน

 

 

 

นายสุระศักดิ์ คราวจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

นายฐกร ห่วงเนาวกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

งานทะเบียนราษฎร

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน

 

นายฐกร ห่วงเนาวกุล
รก.หัวหน้างานทะเบียนราษฎร

 

นายสมเกียรติ จรัลรัมย์
เจ้าพนักงานทะเบียน 6 ว

 

นางสมพิศ วานิช
ผู้ช่วยงานทะเบียนราษฎร

 

นายสุทธิภูิมิ สุมหิรัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 6ว

 

 

นางพรพรรษ สวามิ
ผู้ช่วยงานทะเบียนราษฎร

 

 

 

 

นางนงลักษณ์ มนตรีคลัง
ผู้ช่วยงานทะเบียนราษฎร

 

 

 

 

 

 

 

 

Buriramcity.go.th

Best View Resolution 1024x768 pixel with Browser IE7 up