ขอเชิญร่วมบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยส่งมอบให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ดำเนินการส่งมอบให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ติดต่อและบริจาคได้ที่  บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ทุกวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ กองช่างสุขาภิบาล 044602345 ต่อ 801,802

บริการประชาชน