กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) แจ้งว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2560 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 10-13 มิถุนายน 2560 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่