ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนจิระหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ผลปรากฎว่า มีผู้เข้ามาขอรับเอกสารประกวดราคา 81 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จึงมีความเห็นว่าควรยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนจิระ หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เดิม) 

เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (รายงานผลการยื่นเอกสารประกวดราคาฯ)รายงานผลการยื่นเอกสารประกวดราคาฯ1436 kB263

บริการประชาชน