ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P61090007782 โครงการ จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนจิระหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (เดิม)  งบประมาณ 2,686,000 บาท 

บริการประชาชน