ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 3 อัตรา

วันที่ เวลา สถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 5 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 044614616 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร (สัมภาษณ์) ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

บริการประชาชน