เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา 


- หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (New Doc 2018-03-05.pdf)ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล183 kB196

บริการประชาชน