เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งภารโรง

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม