เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044614616 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 

วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร (สัมภาษณ์) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และทางเว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ รับสมัคร